Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. SIA “Doma Antikvariāts” (turpmāk – “mēs” vai “antikvariats.lv” ) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Doma Antikvariāts”, uzņēmuma reģ. Nr. 40003623316, adrese Smilšu iela 8, LV-1045, Rīga, e-pasts: [email protected].

1.3. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

1.4. Privātuma politikā apskatītas šādas tēmas:

1.4.1. Jūsu personas datu izmantošanas mērķi;

1.4.2. personas datu nodošanas trešajām personām gadījumi un dati, kas tiek nodoti;

1.4.3. Jūsu personas datu glabāšanas termiņš;

1.4.4. mārketinga paziņojumi;

1.4.5. Jūsu tiesības;

1.4.6. sīkdatņu izmantošana;

1.4.7. bērnu personas datus apstrāde;

1.4.8. Privātuma politikas izmaiņas;

1.4.9. veidi, kā sazināties ar mums.

1.5. Pirmo reizi apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.

 

2. KĀ IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

 

Kā izmantojam datus?

Mērķi. Kāpēc tos izmantojam?

2.1. Jūsu vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija

(Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, Facebook konts)

Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā pa Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat preci un ievadāt savus datus, bet neveicat apmaksu.

 

Šādas komunikācijas dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no komunikācijas ar Jums beigām.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties ar Jums un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas procesu un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas varētu būt radušies. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums iespēju iegādāties Jums nepieciešamās preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu: [email protected] vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.

Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi, sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču izsniegšanas vietā un izrakstot faktūrrēķinu.

 

Jūsu datus glabāsim šim mērķim ne ilgāk kā 20 (divdesmit) gadus no darījuma izpildes dienas.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.

Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu, ar SMS, Facebook un Google platformās vai pa parasto pastu, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Šādā veidā cenšamies, lai Jūs vienmēr zinātu visu jaunāko informāciju. Šo informāciju sniedzam tikai ar Jūsu piekrišanu.
Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu
[email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama Jums pa e-pastu sūtītājā paziņojumā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.

Sūtot ar mūsu pakalpojumiem saistītās SMS vai e-pastus, piemēram, ar jaunāko informāciju par pasūtījumiem.

Jūsu dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 5 (piecus) gadus no komunikācijas ar Jums beigām.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (lai zinātu, ka pasūtītās preces tiks piegādātas). Jebkurā brīdī Jūs varat atsaukt savu piekrišanu datu izmantošanai, sazinoties pa e-pastu [email protected] vai nospiežot uz atteikšanās saiti e-pastā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.

Lai Jūs identificētu, kad iesniedzat pasūtījumu pa tālruni.

 

Šādas komunikācijas dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no pasūtījuma nodošana dienas.

Tas nepieciešams, lai varētu apstrādāt Jūsu pasūtījumu, kas iesniegts pa tālruni.

Par krāpniecības novēršanu un konstatēšanu.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) gadiem no darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un antikvariats.lv.

2.2. Jūsu maksājuma informācija

Pieņemot un atmaksājot naudu.

 

Jūsu datus šim mērķim glabāsim ne ilgāk par 20 (divdesmit) gadiem no operāciju veikšana dienas.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums.

Par krāpniecības novēršanu un konstatēšanu.

Jūsu datus šim mērķim glabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) gadiem no darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un antikvariats.lv.

2.3. Jūsu komunikācijas ar mums vēsture

(Jūsu nodotā informācija, piemēram, pa tālruni (telefonsarunas vai atstātās balss ziņas ieraksts, kad zvanāt uz mūsu klientu apkalpošanas līniju vai kad Jums zvana mūsu darbinieki) vai izmantojot e-pastu)

Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, lai nodrošinātu vienādu un labas kvalitātes apkalpošanu un aizsargātu mūsu intereses.

 

Šādas komunikācijas dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 5 (piecus) gadu no komunikācijas beigām.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par kalpojumu kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību izpildi.Arī lai nodrošinātu Jums augstākā līmeņa apkalpošanu.

2.4. Pirkuma un darbību vēsture

(Jūsu pirkumi, skatītās preces, Jūsu grozā saglabātās preces un Jūsu darbības, izmantojot e-pastu un interneta vietni)

Pārdodot Jums preces.

 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Informāciju par Jūsu skatītajām precēm mēs glabāsim 30 ( trīsdesmit) dienas.

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim mērķim izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).

Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim mērķim izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).

Sniedzot personalizētu tiešā mārketinga piedāvājumus.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Šādā veidā cenšamies apmierināt Jūsu vajadzības, atspoguļot Jūsu intereses un nodrošināt augstāko apkalpošanas līmeni. Katras jaunumu vēstules apakšā atradīsiet atbildes funkciju.
Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu
[email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.

2.5. Informācija par Jūsu iekārtu

Informācija, kuru sniedzat mums, pārlūkojot mūsu interneta vietni un izmantojot mūsu lietojumprogrammu, tostarp arī interneta protokola (IP) adrese un iekārtas tips, ekrāna izšķirtspēja un (izvēloties informācijas koplietošanu ar mums) Jūsu atrašanās vietas dati, kā arī informācija par to, kā izmantojat mūsu interneta vietni un lietojumprogrammu.

Lai pilnveidotu savu interneta vietni, kā arī, lai varētu Jums noteikt noklusējuma opcijas.

 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Šādā veidā cenšamies nodrošināt pēc iespējas patīkamāku iepirkšanās pieredzi.

Lai aizsargātu savu interneta vietni.

 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) gadiem no darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un antikvariats.lv.

2.6. Informācija, kas tiek saņemta, pieslēdzoties ar “Google” un “Facebook”

Lai nodrošinātu iespēju ērtāk pieslēgties mūsu interneta vietnei un lietojumprogrammām, kad pieslēdzaties ar “Google” un “Facebook”, no minēto pakalpojumu sniedzējiem saņemsim nepieciešamos pieslēgšanās datus.

 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Šādā veidā nodrošināsim ērtākus mūsu interneta veikala izmantošanas un Jums iepatikušos preču iegādes apstākļus.

2.7. Cenu pieprasījumu vēsture

Kad pieprasāt preces cenu.

 

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai nu kopš pēdējā cenas pieprasījuma (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums.

 

2.8. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.

2.9. Jūsu personas datus arī varam apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgās intereses.

 

3. KĀDUS PERSONAS DATUS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

3.1. Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.

3.2. Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:

3.2.1. Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības;

3.2.2. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai;

3.2.3. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas un datu aizsardzības amatpersonas pakalpojumu sniedzējiem.

3.3. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

3.4. Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.

3.5. Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

 

4. CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

4.1. Visos gadījumos Jūsu personas datus aizsargājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai. Vairāk informācijas par personas datu glabāšanas termiņiem varat atrast šīs Privātuma politikas sadaļā “Kā izmantojam Jūsu personas datus”.

 

5. MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI

5.1. Ar Jūsu piekrišanu pa e-pastu, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast.

5.2. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kurus sūta antikvariats.lv. To varat izdarīt:

5.2.1. sazinoties pa e-pastu: [email protected] vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā;

5.2.2. sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

5.3. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti.

5.6. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, turpināsim Jums sniegt informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu).

 

6. JŪSU TIESĪBAS

6.1. Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.

6.2. Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības:

6.2.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

6.2.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

6.2.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);

6.2.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);

6.2.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

6.2.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;

6.2.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

6.2.8. tiesības uz datu pārnešanu;

6.2.9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;

6.2.10. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

6.3. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected].

6.4. Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi. Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi sniedzam datu apkopošanas brīdī. To vienmēr varat atrast šajā Privātuma politikā vai saņemt, sazinieties pa e-pastu [email protected].

6.5. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus. Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c. Mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības.

6.6. Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādājamos datus, ja tiesību aktos ir norādīti apstākļi, kuru gadījumā personas dati netiek sniegti.

6.7. Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus.

6.8. Tiesības dzēst Jūsu personas datus. Šīs tiesības var izmantot, ja: (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti; (ii) atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses; (iv) personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, (v) personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; (vi) personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami, lai: (i) izmantotu vārda un informācijas brīvību; (ii) realizētu mūsu tiesiskās saistības; vai (iii) celtu, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.

6.9. Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos: (i) apstrīdat personas datu precizitāti; (ii) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti; (iii) personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes mērķiem, taču Jūs tos lūdzat saistībā ar juridisku prasību celšanu, izpildi vai aizstāvēšanu, vai (iv) Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses interesēm, līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot: (i) ar Jūsu piekrišanu; (ii) saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu; (iii) lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu publisku interešu dēļ.

6.10. Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības.

6.11. Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos.

6.12. Tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

6.12.1. Jūsu piekrišana, vai

6.12.2. līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

6.13. Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai.

6.14. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

 

7. KĀ IZMANTOJAM SĪKDATNES

7.1. Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.

7.2. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.

7.3. Trīs Jūsu sīkdatņu pārvaldīšanas veidi:

7.3.1. Ārējie avoti; (https://antikvariats.lv/lv/sikdatnes-no-pakalpojumu-sniedzejiem)

7.3.2. Pārlūka iestatījumi; (https://antikvariats.lv/lv/ka-jus-varat-parvaldit-sikdatnes)

7.3.3. Mūsu interneta vietnes sīkdatnes. (https://antikvariats.lv/lv/sikdatnes)

7.4. Trešo pušu interneta vietnes

7.4.1. Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu sniegšanu vietās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.

7.4.2. Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.

 

8. BĒRNU PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1. Mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir vecākas par 16 gadiem.

8.2. Ja mums būs pamatotas šaubas, ka apstrādājam to personu datus, kuras ir jaunākas, nekā ir norādīts šajā daļā, mēs dzēsīsim šos personas datus no datu bāzēm.

 

9. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

9.1. Mēs periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.

9.2. Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

 

10. KĀ SAZINĀTIES AR MUMS

10.1. Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

10.2. Nevilcinieties sazināties ar mums, ja:

10.2.1. ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku;

10.2.2. vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;

10.2.3. vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību.

10.3. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu [email protected].