Interneta vietnes www.antikvariats.lv lietošanas noteikumi

1. Pirms sākt lietot SIA „Doma Antikvariāts” (reģistrācijas Nr. 40003623316, adrese – Smilšu iela 8, Rīgā, LV- 1050) interneta vietni www.antikvariats.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.antikvariats.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

2. Apmeklējot interneta vietni www.antikvariats.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

3. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.antikvariats.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

4. SIA "Doma Antikvariāts" strādā ar komisijas priekšmetiem (priekšmeti, kas ir ņemti uz komisiju (realizāciju) no privātām vai juridiskām personām). Tapāt ar antikvāriem priekšmetiem, kuri atrodas "Doma Antikvariāts" īpašumā.

5. SIA „Doma Antikvariāts” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.antikvariats.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.antikvariats.lv.

6. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.antikvariats.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

7. Interneta vietnes www.antikvariats.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Doma Antikvariāts” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.antikvariats.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

8. Lai kļūtu par interneta vietnes www.antikvariats.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.antikvariats.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

9. Katram interneta vietnē www.antikvariats.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.antikvariats.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

10. SIA „Doma Antikvariāts” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.antikvariats.lv lietošanas laikā.

11. Visas atskaites par priekšmetu  stāvokli, kas iesniegti www.antikvariats.lv mājaslapā, ir tikai viedokļi un nav jāuzskata par faktu konstatēšanu. SIA “Doma Antikvariāts” nav atbildīgs par kļūdām vai trūkumiem.

12. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.antikvariats.lv norādīto kārtību.

13. Neizmantojiet interneta vietnē www.antikvariats.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Doma Antikvariats” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.antikvariats.lv lietošanas noteikumiem.

14. SIA „Doma Antikvariāts”, konstatējot interneta vietnē www.antikvariats.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Doma Antikvariats” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

15. Interneta vietnes www.antikvariats.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.antikvariats.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.antikvariats.lv iekļautu logotipu.

16. Interneta vietnē www.antikvariats.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Doma Antikvariāts” īpašums.

17. SIA "Doma Antikvariāts" ir tiesīgs nosūtīt informāciju par www.antikvariats.lv jaunumiem.

18. SIA „Doma Antikvariāts” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti ziņojumi no interneta vietnes www.antikvariats.lv.

19. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.antikvariats.lv, kļūst par SIA „Doma Antikvariāts” īpašumu, kurus SIA „Doma Antikvariāts” kā interneta vietnes www.antikvariats.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

20. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.antikvariats.lv ievadītos datus, SIA „Doma Antikvariāts” var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.antikvariats.lv lietošanas noteikumiem.

21. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.

22. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

23. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SIA "Doma Antikvariāts" vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes www.antikvariats.lv lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

24. Pirms maksājuma saņemšanas pasūtītās preces atrodas statusā „Rezervēts” uz laiku līdz 5 darbdienām. Ja norādītajā termiņā SIA „Doma Antikvariāts” nesaņem maksājumu par preces iegādi, prece tiek noņemta no rezervācijas. Pasūtījuma apstrādes termiņš ir 3 dienas pēc maksājuma saņemšanas.

25. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

26. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

27. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.antikvariats.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Doma Antikvariāts”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Doma Antikvariāts” un trešajām personām.

28. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Doma Antikvariāts”, skatiet mājas vietnes www.antikvariats.lv sadaļā „Kontakti”.

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

1. Balstoties uz Latvijas Republikas likumu "par patērētāju tiesību aizsardzību”, pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgrieziet preci uzņēmumam, kurš ir iegādāts ar interneta palīdzību.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “Doma Antikvariāts”, juridiskā adrese Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050, tālruņa numuri: 29166504 e-pasta adrese: [email protected] par lēmumu atteikties no šā līguma.

4.SIA "Doma Antikvariāts" garantē, ka pārdošanā esošie priekšmeti ir oriģināli. Pircējam, kuram radušas šaubas par priekšmeta oriģinalitāti, jāinformē par to SIA “Doma Antikvariāts” vadību 1 mēneša (30 dienas) laikā no preču saņemšanas brīža un jāsniedz pārliecinošu pierādījumu par priekšmeta ne oriģinalitāti. Pierādījumam jābūt balstītam uz atzītu antikvariāta tirgū ekspertu objektīvajiem viedokļiem. Tāda gadījumā priekšmets jābūt atgriezts tajā paša stāvoklī, kāds bija pirkuma brīdī. SIA “Doma Antikvariāts”, savukārt, pilnībā atgriež naudas summu, par kuru priekšmets bija iegādāts www.antikvariats.lv vietnē, izņemot piegādes un muitas izdevumus. Pircējam nav tiesību pieprasīt kompensāciju, kas ir augstāka par to summu, ko pircējs ir samaksājis par priekšmeta iegādi. Kā arī pircējam nav tiesību pieprasīt morāla kaitējuma atlīdzību un papildus kompensācijas.

5. Jums preces jānodod www.antikvariats.lv veikalā Smilšu iela 8, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz veikalā adresi Smilšu iela 8, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA “Doma Antikvariāts” par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA “Doma Antikvariāts” veikalu, izmantojot kurjerpastu, SIA “Doma Antikvariāts” konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Smilšu iela 8.

6. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

7. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

8. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja prece ir bojāta ārēji, samazinās šīs preces cena.

9. SIA „Doma Antikvariāts” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „Doma Antikvariats” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.


Vispārīgie pārvadāšanas nosacījumi


Pasūtījuma piegāde uz adresi

1. SIA „Doma Antikvariāts” organizē piegādi ar express pastu FedEX jebkurā pasaules valstī, izņemot Krieviju un NVS valstis. Piegādes maksa tiek aprēķināta individuāli un ir atkarīga no izvēlētā reģiona. Piegādes termiņš vidēji no 3 līdz 7 dienām. Pircējs saņem sūtījuma numuru, ar kuru palīdzību internetvietnē var izsekot sūtījuma atrašanas vietu.

2. Piegāde Krievijā un NVS valstīs veic PKS (Pasta un Kurjeru Serviss), kas strādā kopēji ar vietējiem kurjeru dienestiem.

3. Pirms pirkuma veikšanas lietotājam ir jāiepazistinās ar piegādes nosacījumiem un muitas izdevumiem adresāta valstī.

4. SIA „Doma Antikvariāts” nenes atbildību par preču ievešanas muitas izdevumiem adresāta valstī.

Sūtījuma saņemšana veikalā

5. Jūs varat saņemt pasūtījumu paši mūsu veikalā SIA „Doma Antikvariāts”, kas atrodas pēc adreses: Rīga, Smilšu iela 8, LV1050, Latvija.