Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

1. Balstoties uz Latvijas Republikas likumu "par patērētāju tiesību aizsardzību”, pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgrieziet preci uzņēmumam, kurš ir iegādāts ar interneta palīdzību.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “Doma Antikvariāts”, juridiskā adrese Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050, tālruņa numuri: 29166504 e-pasta adrese: [email protected] par lēmumu atteikties no šā līguma.

4.SIA "Doma Antikvariāts" garantē, ka pārdošanā esošie priekšmeti ir oriģināli. Pircējam, kuram radušas šaubas par priekšmeta oriģinalitāti, jāinformē par to SIA “Doma Antikvariāts” vadību 1 mēneša (30 dienas) laikā no preču saņemšanas brīža un jāsniedz pārliecinošu pierādījumu par priekšmeta ne oriģinalitāti. Pierādījumam jābūt balstītam uz atzītu antikvariāta tirgū ekspertu objektīvajiem viedokļiem. Tāda gadījumā priekšmets jābūt atgriezts tajā paša stāvoklī, kāds bija pirkuma brīdī. SIA “Doma Antikvariāts”, savukārt, pilnībā atgriež naudas summu, par kuru priekšmets bija iegādāts www.antikvariats.lv vietnē, izņemot piegādes un muitas izdevumus. Pircējam nav tiesību pieprasīt kompensāciju, kas ir augstāka par to summu, ko pircējs ir samaksājis par priekšmeta iegādi. Kā arī pircējam nav tiesību pieprasīt morāla kaitējuma atlīdzību un papildus kompensācijas.

5. Jums preces jānodod www.antikvariats.lv veikalā Smilšu iela 8, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz veikalā adresi Smilšu iela 8, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA “Doma Antikvariāts” par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA “Doma Antikvariāts” veikalu, izmantojot kurjerpastu, SIA “Doma Antikvariāts” konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Smilšu iela 8.

6. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

7. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

8. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja prece ir bojāta ārēji, samazinās šīs preces cena.

9. SIA „Doma Antikvariāts” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „Doma Antikvariats” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.


Vispārīgie pārvadāšanas nosacījumi


Pasūtījuma piegāde uz adresi

1. SIA „Doma Antikvariāts” organizē piegādi ar express pastu FedEX jebkurā pasaules valstī, izņemot Krieviju un NVS valstis. Piegādes maksa tiek aprēķināta individuāli un ir atkarīga no izvēlētā reģiona. Piegādes termiņš vidēji no 3 līdz 7 dienām. Pircējs saņem sūtījuma numuru, ar kuru palīdzību internetvietnē var izsekot sūtījuma atrašanas vietu.

2. Piegāde Krievijā un NVS valstīs veic PKS (Pasta un Kurjeru Serviss), kas strādā kopēji ar vietējiem kurjeru dienestiem.

3. Pirms pirkuma veikšanas lietotājam ir jāiepazistinās ar piegādes nosacījumiem un muitas izdevumiem adresāta valstī.

4. SIA „Doma Antikvariāts” nenes atbildību par preču ievešanas muitas izdevumiem adresāta valstī.

Sūtījuma saņemšana veikalā

5. Jūs varat saņemt pasūtījumu paši mūsu veikalā SIA „Doma Antikvariāts”, kas atrodas pēc adreses: Rīga, Smilšu iela 8, LV1050, Latvija.